Terug naar Naslag & Informatie

27Mc / CB

De vergunningsvrije 27 MHz band

De term 27 MC ofwel 27 megacycles per second is de verouderde Engelse benaming voor 27 megahertz, de algemene frequentie. De golflengte is 11 meter. Vandaar dat de CB-band ook wel 11 meter-band genoemd wordt. CB staat voor “Citizens Band”, Engels voor “burgerlijke radioband”. In Nederland loopt de legale band van 26,965 MHz tot 27,405 MHz.

Het zenden gebeurt met het zogenaamde “bakkie”, een radio waarmee ontvangen maar ook uitgezonden kan worden. Het gebruik van CB-radiozendontvangers is vergunningvrij maar wel aan regels gebonden. Zo moet er gebruik gemaakt worden van goedgekeurde apparatuur en mag er alleen uitgezonden worden met de volgende modulatietechnieken en bijbehorende vermogens: 4 Watt FM/SSB en 1 Watt AM. 

In de 27MC-band worden de golflengten niet uitgedrukt met frequenties maar met kanalen. In Nederland zijn er 40 kanalen beschikbaar voor legaal gebruik. Veel moderne radio’s laten zowel frequentie als kanaalnummer zien.

Kanaal 01 :  26.965 MHz          Kanaal 11 :  27.085 MHz          Kanaal 21 :  27.215 MHz          Kanaal 31 :  27.315 MHz
Kanaal 02 :  26.975 MHz          Kanaal 12 :  27.105 MHz          Kanaal 22 :  27.225 MHz          Kanaal 32 :  27.325 MHz
Kanaal 03 :  26.985 MHz          Kanaal 13 :  27.115 MHz          Kanaal 23 :  27.255 MHz          Kanaal 33 :  27.335 MHz
Kanaal 04 :  27.005 MHz          Kanaal 14 :  27.125 MHz          Kanaal 24 :  27.235 MHz          Kanaal 34 :  27.345 MHz
Kanaal 05 :  27.015 MHz          Kanaal 15 :  27.135 MHz          Kanaal 25 :  27.245 MHz          Kanaal 35 :  27.355 MHz
Kanaal 06 :  27.025 MHz          Kanaal 16 :  27.155 MHz          Kanaal 26 :  27.265 MHz          Kanaal 36 :  27.365 MHz
Kanaal 07 :  27.035 MHz          Kanaal 17 :  27.165 MHz          Kanaal 27 :  27.275 MHz          Kanaal 37 :  27.375 MHz
Kanaal 08 :  27.055 MHz          Kanaal 18 :  27.175 MHz          Kanaal 28 :  27.285 MHz          Kanaal 38 :  27.385 MHz
Kanaal 09 :  27.065 MHz          Kanaal 19 :  27.185 MHz          Kanaal 29 :  27.295 MHz          Kanaal 39 :  27.395 MHz
Kanaal 10 :  27.075 MHz          Kanaal 20 :  27.205 MHz          Kanaal 30 :  27.305 MHz          Kanaal 40 :  27.405 MHz

Normaal gesproken zijn er in deze band alleen zichtverbindingen mogelijk. Echter, tijdens verhoogde zonneactiviteit kan de propagatie aanzienlijk groter zijn. Men spreekt dan van een goede propagatie of goede condities. Het is dan mogelijk om in Nederland ook CB’ers te horen uit andere Europese landen en in uitzonderlijke gevallen zelfs van buiten Europa.

De 27MC-band kwam in zwang onder Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs in de jaren 50 van de twintigste eeuw. De “bakkies” werden gebruikt voor onderlinge communicatie en doorbraken hiermee de sleur van de lange geestdodende ritten, maar ook kon men elkaar bij pech hulp bieden. In Nederland was op dat moment het gebruik van deze zenders illegaal. Pas op 3 maart 1980 kwam hier verandering in. Er mocht met 0,5 watt in FM en op 22 kanalen gewerkt worden, mits men in het bezit was van een vergunning (MARC-vergunning). Deze kostte 35 gulden en kon zonder cursus of opleiding door iedereen gekocht worden. Het werd een immens populaire hobby en binnen korte tijd ontstond er ook een enorme drukte en was het vrijwel onmogelijk geworden op normale tijdstippen lange afstanden te overbruggen. Mede door deze drukte werden later 40 kanalen toegestaan met een maximumvermogen van 2 watt om uiteindelijk op de huidige CEPT-standaard van 40 kanalen met 4 watt op FM/SSB en 1 watt AM uit te komen.

De enorme drukte van de jaren 80 is voorbij. Velen zijn gestopt met de hobby; men is niet meer geïnteresseerd en communicatie is dankzij GSM en internet een andere weg aan het bewandelen. Een ander deel heeft een officiële licentie gehaald en mag zich nu “radiozendamateur” noemen. Desondanks is er nog steeds een groep CB’ers actief en is deze band niet helemaal uitgestorven. De laatste jaren schijnt er zelfs weer een lichte groei te wezen. De verplichte vergunningen zijn in Nederland afgeschaft.

Juni 2013: Mobiel op Schouwen-Duiveland langs de Oosterschelde, in gesprek met 3 stations in Oxford en Birmingham.