Veldweekend, Appeltern 20, 21 & 22 Mei 2016.

Lees verder »

Facebook feed.

CharlieQuebec
CharlieQuebecdinsdag, mei 24th, 2016 at 6:40am
   Bekijk op Facebook
CharlieQuebec
CharlieQuebecdonderdag, mei 19th, 2016 at 11:10pm
Beste Charlie Quebec vrienden en mede radio hobbyisten. Het is bijna zover, aankomend weekend zijn we weer on air vanuit het veld. Op vrijdagavond 20 mei wordt de welbekende Charlie Quebec ronde geleid door ons netcontrol vanuit Appeltern, we hopen uiteraard weer op vele inmelders op 27.385 USB. De rest van het weekend komen we uit met onze clubcall PI4CQ op de diverse HAM-banden. Houdt de clusters dus in de gaten en wil je langs komen, geen probleem maar meld je dan eerst wel even aan. Kijk voor meer info op onze website.

De CQ-website is hier te vinden: http://www.charliequebec.net
9 1    Bekijk op Facebook
CharlieQuebec
CharlieQuebecdonderdag, mei 19th, 2016 at 10:15pm
Op zaterdag 28 mei, 09.00-15.00 uur, organiseert de Veron, afdeling A63 Friese Wouden, alweer de 38e Friese Radio Markt in Beetsterzwaag.
Op deze markt is veel verkrijgbaar voor de radio hobbyist, ruim 100 standhouders bieden weer hun goederen aan en er worden zo'n 2000 bezoekers verwacht uit binnen- en buitenland.

De radiomarkt staat bekend om zijn gezelligheid en is tevens de ontmoetingsplaats voor de zendamateur om elkaar ook eens buiten de band om te spreken. Dit alles rondom het dorpshuis De Buorskip. Parkeren kan bijna altijd op korte loopafstand. Er is een speciaal parkeerterrein voor mindervaliden.
5    Bekijk op Facebook
CharlieQuebec
CharlieQuebecwoensdag, mei 11th, 2016 at 4:43pm
Corporaties en antenne‐installaties van radiozendamateurs.
Soms vindt een huurder het aantrekkelijk om zelf te experimenteren met radiogolven. Maar moet een corporatie dan toestaan dat hij een metershoge antenne-installatie op of bij de woning plaatst? Sinds de komst van mobiele telefonie en internet neemt het aantal zendamateurs af en zijn corporatiemedewerkers daardoor vaak onbekend met zulke verzoeken om een antenne-installatie te plaatsen. Dit factsheet beschrijft de uitgangspunten voor een gedegen corporatiebesluit.

Juridische status van radiozendamateurisme.
Het radiozendamateurisme is meer dan een hobby. In de communicatiekringen van regelgeving voor frequentiegebruik en toedeling van frequentieruimte hanteert men de term “amateurdienst”: “Een radiodienst van zelfontwikkeling, onderlinge radiogemeenschap en technische onderzoekingen, uitgeoefend door radioamateurs, dat wil zeggen door bevoegde personen, die zijn geïnteresseerd in de radiotechniek, uitsluitend met een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse”. Deze definitie heeft het over bevoegde personen. Dat houdt in dat ieder land moet zorgen voor een adequaat systeem van opleiden en examineren van personen die radiozendamateur willen worden. In Nederland realiseert het Agentschap Telecom dit in samenwerking met de radioamateurverenigingen.

Het gebruik van de frequentieruimte valt onder het recht van vrije meningsuiting dat is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (artikel 10 EVRM). Het recht op de vrijheid van meningsuiting kan beperkt worden door een afweging met de belangen van omwonenden.

Hoe hoger, hoe beter?
Om aan het radioverkeer te kunnen deelnemen heeft een radiozendamateur antennes nodig. Die werken het beste als ze hoog en vrij van obstakels worden opgesteld. Hoge antennes hebben een beter ontvangst- en zendbereik en pikken bovendien minder storing op van lokale stoorbronnen zoals elektronische apparaten zoals computers. Een radiozendamateur zal daarom vrijwel altijd streven naar zo hoog mogelijk geplaatste antennes. Maar natuurlijk kan dat niet onbegrensd.

Vergunningsvrij tot 5 meter hoogte.
Binnen het omgevingsrecht zijn, kort gezegd, antenne-installaties tot een maximum van 5 meter hoogte (boven de grond of boven het dak) vergunningsvrij. Dat geldt alleen niet voor antenneinstallaties bij monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten of illegaal gebruik en bij, op of aan illegale bouwwerken. Dat betekent dat veel woningbezittende radiozendamateurs hun antennes gewoon op hun dak kunnen plaatsen.
Maar 5 meter boven het dak is niet erg hoog. Zeker als er in de omgeving veel hoge bomen of hoge gebouwen staan zal dat het bereik van de antennes negatief beïnvloeden. Om die reden zal de serieuze radiozendamateur de plaatsing van een mast overwegen. Voor een modale mast van 18 á 20 meter hoogte is uiteraard wel een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Daartoe moet de zendamateur een aanvraag indienen. De gemeente bekijkt onder andere of de aanvraag past binnen de regels van het bestemmingsplan en voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Soms is het plaatsen van een 5 meter hoge antenne-installatie op een dak iets wat de radiozendamateur zelf ook niet al te fraai vindt. En zijn omgeving al helemaal niet. In dergelijke gevallen kan een mast in de achtertuin een passende oplossing zijn. Want hoewel de mast hoger is dan een installatie van 5 meter op het dak, heeft de mast een geringere visuele impact op de omgeving omdat hij in de achtertuin staat.

Artikel S1.56 van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).
….de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger is dan 5 m” (in bijlage II artikel 2, lid 17 van het Besluit omgevingsrecht is aangegeven wanneer geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouwactiviteiten.)

Toestemming van de corporatie.
Voor huurders liggen de zaken wat gecompliceerder. Want ook al is de antenne-installatie voor het omgevingsrecht vergunningsvrij toch zal ook de woningeigenaar of de corporatie toestemming moeten verlenen voor het plaatsen van de antenne-installatie. De praktijk wijst uit dat er grote verschillen bestaan tussen het beleid van woningcorporaties. Sommige zijn heel tolerant ten aanzien van plaatsing van antennes aan en op de woning, terwijl andere corporaties niet willen dat de buitenmuur wordt aangetast. Natuurlijk mag een corporatie bepaalde regels stellen aan het gebruik van de huurwoning, maar deze regels mogen het plaatsen van antennes niet geheel onmogelijk maken. Dan ontstaat er strijdigheid met het eerder genoemde EVRM en zal de corporatie, als het tot een gerechtelijke procedure komt, door de rechter worden gecorrigeerd.

Antenne-installatie plaatsen bij laagbouw.
Bij laagbouw zijn er grofweg twee scenario’s te onderscheiden.
1) Er is geen of nauwelijks tuin en daarom is het onmogelijk om een vrijstaande mast te plaatsen: In dat geval blijft alleen montage op het dak of aan de gevel over. De antenne kan in dat geval aan een schoorsteen of aan de gevel worden gemonteerd. Er kunnen afspraken worden gemaakt over materiaalgebruik, sterkte, verwijdering bij verhuizen en verzekering. Zolang de antenne-installatie niet meer dan 5 meter boven het dak uitsteekt is geen omgevingsvergunning van de gemeente nodig.
2) Er is wel een tuin waar een mast in past: De corporatie kan voorschrijven dat er een mast geplaatst wordt zodat wordt voorkomen dat er antennes op het dak of aan de gevel worden gemonteerd. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er voldoende ruimte in de tuin is om alle benodigde werkzaamheden te verrichten voor het plaatsen en gebruiken van de mast. Denk hierbij aan het experimenteren met antennes waarbij de mast op de één of andere manier benaderbaar moet zijn. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een uitlierbare en kantelbare mast. Een dergelijke mast is doorgaans 18 á 20 meter hoog en daarvoor moet de radiozendamateur bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.

Antenne-installatie plaatsen bij hoogbouw.
Ook hier zijn er twee scenario’s:
1) De radiozendamateur woont op de bovenste verdieping: Er kan een mastje aan de muur of aan het balkon worden gemonteerd. Als die mast niet meer dan vijf meter boven het dak uitsteekt, is er geen omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een mastje op het dak. Als bevestigingspunt kan een liftgebouw of luchtkanaal gebruikt worden. Ook kan er een ‘non penetrating mount’ op het dak geplaatst worden. Deze oplossing wordt steeds vaker toegepast (ook door professionals) omdat bij plaatsing van zo’n ’mount’ de antenne vanaf straatniveau niet of nauwelijks zichtbaar is en omdat er op geen enkele wijze geboord en/of geschroefd hoeft te worden in de constructie.
2) De radiozendamateur woont niet op de bovenste verdieping: In dit geval is het plaatsen van een mast aan gevel of balkon veel moeilijker omdat er altijd één of meer bovengelegen verdiepingen ‘gepasseerd’ moeten worden om boven het dak uit te komen met de antennes. De enige praktische mogelijkheden zijn dan een mastje op het dak of een ‘non penetrating mount’ op het dak.


Conclusie.
Radiozendamateurs hebben antennes nodig om hun activiteiten te kunnen ontplooien. Antennes werken het beste als ze hoog en vrij van obstakels worden opgesteld. Voor het plaatsen op of aan een gehuurde woning moet een radiozendamateur toestemming hebben van de verhuurder/eigenaar. Antenne-installaties van radiozendamateurs zijn voor de gemeente vergunningsvrij tot een maximumhoogte van 5 meter boven het dak of boven de grond. Voor een modale vrijstaande mast van 18 á 20 meter is wel een vergunning van de gemeente nodig. Een woningbouwcorporatie mag regels hanteren voor het gebruik van het verhuurde, maar dit mag nooit leiden tot een totaal antenneverbod. Dan ontstaat strijd met het recht op vrije meningsuiting en dat weegt zwaar bij belangenafweging. Er is jurisprudentie over de afweging tussen het belang van de zendamateur en anderzijds de belangen van omwonenden.

Vragen over dit factsheet kunt u stellen aan Rogier Goes: r.goes@aedes.nl
6 1    Bekijk op Facebook
CharlieQuebec
CharlieQuebeczondag, mei 8th, 2016 at 3:28am
1 1    Bekijk op Facebook

Vrijdag 6 Mei

misc-rv-cartoon-imagesRob (CQ12) is een paar dagen met de camper op pad!!AO40 antennas with i8CVS september 2003 (photo by PY2CDS)

Emma (CQ50) gaat deze vrijdag (6-Mei) de ronde oppakken, de ontvangst bij Emma is iets minder als bij Rob, dus gaan we alle zeilen bijzetten om in de log te komen 😉

Rob! Fijne vakantie, en Emma succes met de ronde 😉   Crew.

Mooie reportage bij de founder van collegaclub RFDX! 19RF001

PI4RFIn een uitzending van Blik op Ede, een programma van de lokale omroep Ede, is aandacht besteed aan zendamateurisme. De cameraman en verslaggever bezochten Jack (PA9RF) bij de RFDX vereniging (PI4RF) in Ede. Het eindresultaat is een leuke video waar onze hobby belicht wordt.

(Bron: Hamnieuws.nl)

 

Lees verder »

Ronde zonder Rob! * Emma is QRV!!

downloadHelaas!

Vanavond zal de ronde zonder CQ12 gedraaid worden. Hij ligt in de welbekende lappenmand,

Gelukkig hebben we Emma CQ50, die een groot deel van de inmelders voor haar rekening zal nemen.

Zet wat vermogen bij ;-),  en probeer Emma te bereiken, succes..

Voorbereiding PACC in volle gang.

3PACC ’16

De voorbereiding voor de aankomende PACC zijn in volle gang, vandaag (zondag 7 Feb.)

hebben we flinke stappen gezet met het antenne park.

Na de knop nog een aantal mooie foto’s.

Tijdens de PACC zal er een live-stream met video beschikbaar zijn op deze website, ook zal

via Facebook & Twitter de nodige update’s beschikbaar zijn.

73! en tot volgend weekend!  Crew PI4CQ

 

Lees verder »

CQ ronde midden nederland 27.385Mhz USB

5

Vanuit het “ClubHonk” in Culemborg, iedere vrijdagavond rond 22:00 uur de leukste ronde van nederland! Charliequebec.net

Lees verder »

Nieuwjaars ronde!

rob_emmaDe eerste ronde van het nieuwe jaar wordt door Rob & Emma geleid en is wederom gezellig druk, de livestream wordt goed beluisterd en de nieuwe site wordt goed bezocht waarvoor dank 😉

Op het LiveLog kunt u uzelf terugvinden zodra u zich heeft ingemeld.

Namens de crew, bedankt en we horen u graag! 73!


 

Aanstaande vrijdagavond 8 Januari zijn we weer live.

Aanstaande vrijdfoto van CharlieQuebec.agavond 8 Januari zijn we weer live.

Wat:          Charliequebec.net Nieuwjaars Ronde. Wens elkaar via de CB een Gelukkig Nieuwjaar!!

Waar:       27.385 Mhz USB (kanaal 38)

Wie:          Iedereen is welkom zich in te melden. Om dit alles in goede banen te leiden zal de ronde worden geleid vanuit Culemborg door Emma (CQ50) & Rob (CQ12).

Happy new year!

De radiovriendenclub PI4CQ / charliequebec wens iedereen een fantastisch en gezond 2016!

Oudere berichten «